Sobota 20. 10. 2018

 • 15. 10. 2018

  Aktualizovali jsme modul Učitelé

 • Ukázka hodiny angličtiny s rodilým mluvčím 25.9. (aktualizováno 19.9.2018)

  V úterý 25.9. se uskuteční od 14.00h bezplatná ukázková hodina s rodilým mluvčím v učebně 6. B v 1. patře na nové budově. Hodiny se mohou zúčastnit zájemci z řad žáků a rodičů. 

  Od 15.00h bude krátká informační schůzka s rodiči ohledně organizace výuky angličtiny s rodilým mluvčím. 

  Pozn.: škola tyto kurzy nepořádá, pouze jazykovému studiu poskytuje učebnu pro výuku.

  Ve školním roce 2018/2019 nabízíme ve spolupráci s Jazykovým studiem Engbrno kurzy angličtiny s rodilým mluvčím. Žáci mají možnost procvičit si výslovnost, slovní zásobu a znalosti gramatiky. Naše škola není pořadatelem tohoto kurzu. Podrobnější informace a přihláška >> zde.

 • Projekt Korálky - pro žáky 1. stupně (aktualizováno 31.8.2018)

  Komunitní centrum Korálky ve spolupráci se ZŠ Komenského podalo projekt, jehož cílem je umožnit efektivnější sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků I. stupně základní školy prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. Formou dětského klubu bude od 3. 9. 2018 v průběhu školního roku nabízena služba, která bude doplňovat kapacitu školní družiny. Jedná se o nepravidelnou docházku po skončení vyučování, nebo před nástupem dítěte do kroužků (jiné zájmové činnosti). V době prázdnin budou příměstské tábory v prostorách KC Korálky.

  Provoz od 4. 9. 2018 po–pá 11.30–17.30 hodin, v prostorách ZŠ Komenského. 
  Kontakt: Dagmar Živníčková, tel: 604 135 582, e-mail: d.zivnickova@gmail.com

  Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

 • Multimediální učebnice (vyvěšeno: 14.11.2017)

  Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnice pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnice najdete v levém menu, odkaz Elektronické učebnice.

 • Platný školní řád (vyvěšeno: 06.9.2017)

  Dne 4.9.2017 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

  1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
      a. Docházka do školy
      b. Omlouvání žáků
      c. Vnitřní režim - školní družina a klub
      d. Stravování ve školní jídelně
      e. Zacházení se školním majetkem
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Výchovná opatření
  5. Přestupy žáků
  6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

  Úplné znění řádu zde. 
  Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.

 • Spolek rodičů a přátel školy - stanovy (vyvěšeno 12.1.2017)

  Stanovy spolku zde.

 • Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (vyvěšeno 26.10.2016)

  V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.

  Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu

  Vladimír Soukop, ředitel

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna