Úterý 19. 2. 2019

 • Školní ples 2019 (vyvěšeno 4.2.2019)

  Do galerie Školní ples 2019 byly přidány fotografie.

  foto: R. Lánský a P. Orságová 

 • Olympiáda v českém jazyce (vyvěšeno 1.2.2019)

  Naše škola se každoročně zapojuje do Olympiády v českém jazyce. V letošním roce postoupili do okresního kola, které se konalo 29. ledna ve Vyškově, dva úspěšní řešitelé - Pavlína Koukalová a Jáchym Kemza.  Měřili své síly s dalšími 28 žáky. Nejprve se potýkali se záludnostmi jazykových úkolů a po krátké přestávce si lámali hlavu nad slohovou částí soutěže. A výsledek? Pavlína obsadila 6. místo a Jáchym se umístil na 2. místě. Postupuje tak do krajského kola, které se bude konat 2. dubna v Brně.  Oběma soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a Jáchymovi budeme držet palce v dalším klání!

  PhDr. Hana Fimmerová

 • Předvánoční putování prvňáčků za ovečkami (vyvěšeno 12.12.2018)

  Dne 30.11.2018 navštívili prvňáčci naší školy výukové centrum „Jezírko“ v Brně. Zde se děti hravou formou dozvěděly spoustu informací o tom, jak jsou ovce pro člověka užitečné, jak se získává vlna a také jak se zpracovává. Děti si dokonce samy zkusily filcování vlny, ze které si vyrobily malé ovečky na památku.

  Mgr. Kateřina Ježková

 • Výroční zpráva o činnosti školy (vyvěšeno 31.10.2018)

  Byla zveřejněna výroční zpráva o činnosti základní školy a výsledky vzdělávání za školní rok 2017 / 2018.

  Vše si můžete prohlédnout zde.

 • Výuka angličtiny s rodilým mluvčím (vyvěšeno 31.10.2018)

  Každé úterý v době od 14h do 15h a od 16h do 17h probíhá v naší škole výuka angličtiny s rodilým mluvčím. Zájemci se mohou přihlásit buď u pana lektora (mluví pouze anglicky) nebo v Jazykovém studiu EngBrno. 

  Škola tyto kurzy nepořádá, pouze jazykovému studiu poskytuje učebnu pro výuku.

  Podrobnější informace a přihláška >> zde.

 • Vnitřní řád školní jídelny (vyvěšeno 30.10.2018)

  Na webových stránkách byl aktualizován Vnitřní řád školní jídelny - doplněno o ceny stravy. Úplné znění řádu naleznete pod odkazem Jídelna, záložka Formuláře a směrnice.

 • Platný školní řád (vyvěšeno 26.10.2018)

  Dne 24.10.2018 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

  1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
      a. Docházka do školy
      b. Omlouvání žáků
      c. Vnitřní režim - školní družina a klub
      d. Stravování ve školní jídelně
      e. Zacházení se školním majetkem
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Výchovná opatření
  5. Přestupy žáků
  6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

  Úplné znění řádu zde. 
  Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.

 • Projekt Korálky - pro žáky 1. stupně (aktualizováno 31.8.2018)

  Komunitní centrum Korálky ve spolupráci se ZŠ Komenského podalo projekt, jehož cílem je umožnit efektivnější sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků I. stupně základní školy prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. Formou dětského klubu bude od 3. 9. 2018 v průběhu školního roku nabízena služba, která bude doplňovat kapacitu školní družiny. Jedná se o nepravidelnou docházku po skončení vyučování, nebo před nástupem dítěte do kroužků (jiné zájmové činnosti). V době prázdnin budou příměstské tábory v prostorách KC Korálky.

  Provoz od 4. 9. 2018 po–pá 11.30–17.30 hodin, v prostorách ZŠ Komenského. 
  Kontakt: Dagmar Živníčková, tel: 604 135 582, e-mail: d.zivnickova@gmail.com

  Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

 • Multimediální učebnice (vyvěšeno 14.11.2017)

  Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnice pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnice najdete v levém menu, odkaz Elektronické učebnice.

 • Spolek rodičů a přátel školy - stanovy (vyvěšeno 12.1.2017)

  Stanovy spolku zde.

 • Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (vyvěšeno 26.10.2016)

  V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.

  Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu

  Vladimír Soukop, ředitel

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna