Úterý 26. 3. 2019

 • 25. 3. 2019

  Aktualizovali jsme modul Učitelé

 • Volné pracovní místo - kuchařka

  Volné pracovní místo

  Přijmeme na plný úvazek kuchařku do školní kuchyně. Nástup od 1.7.2019, platové zařazení - 5. platová třída. Svoje nabídky zasílejte na mail jidelna(a)zskomslavkov.cz nebo doručte v listinné podobě na adresu školy. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny osobně nebo na telefonu 515 534 921.

 • Zápis do 1. ročníku (vyvěšeno 4.3.2019)

  Zápis do 1. ročníku

  Zápis do Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, proběhne v 1. patře staré budovy školy ve středu 24. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin (vchod od kostela).

  Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2019 dovrší věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad.

  Pro posouzení školní zralosti dítěte může rodičům sloužit jako pomůcka tzv. Desatero.

  Dokumenty ke stažení:

  Organizace a kritéria pro přijetí 
  Vyhláška o spádovosti 
  Žádost o přijetí 
  Žádost o odklad 
  Plná moc pro případ zastupování 
  Desatero

  Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy

 • Pískování (vyvěšeno 27.2.2019)

      Kdo z nás „dospěláků“ by se nechtěl alespoň na chvíli vrátit do dětských let, kdy jsme si hráli na písku, přesívali jej,  dělali jsme bábovičky a stavěli hrady s příkopy.  Vždyť s pískem se dá užít tolik zábavy. Spoustu legrace si s ním užili i žáci 1. stupně naší školy.
      V týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2019 měly děti možnost vyzkoušet si výtvarnou techniku nazvanou „Pískování“ pod vedením paní Denisy Bernasové. Pomocí speciálních barevných písků a lepících šablon vyráběly nádherné obrázky, které právě díky lepidlu budou mít rozhodně delšího trvání než ty naše hrady a bábovičky z dětství.


  Mgr. Kateřina Ježková

 • Sportovní třída ve školním roce 2019/2020 (vyvěšeno 26.2.2019)

      Vážení rodiče, v následujícím textu Vás chceme seznámit se třídou s rozšířenou výukou TV. Tento projekt běží na naší škole již šestým rokem a ve školním roce 2019/2020 chceme i nadále pokračovat. Věnujte, prosím, pozornost textu "Informace pro rodiče", kde najdete podstatné informace o průběhu vzdělávání dětí ve třídě s rozšířenou výukou TV. Dále jsou přiloženy veškeré zbývající potřebné dokumenty: přihláška, zdravotní posudek, informace a kritéria talentových zkoušek a žádost o přijetí ke vzdělávaní na naší škole (pro uchazeče z jiných škol). V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Dále chystáme informační schůzku (viz web).

  Informace pro rodiče - Náplň a fungování tříd s rozšířenou výukou TV
  Kritéria pro přijetí, talentové zkoušky
  Přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2019/2020
  Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
  Žádost o přijetí při přestupu žáka

  Mgr. Martin Bauer – vedoucí komise Člověk a jeho zdraví

 • Anglická konverzace s rodilým mluvčím (vyvěšeno 20.2.2019)

  Vážení rodiče,
  ve školním roce 2019 mají Vaše děti možnost navštěvovat hodiny anglické konverzace s rodilým mluvčím. Bližší informace a přihlášku najdete zde.

 • Předvánoční putování prvňáčků za ovečkami (vyvěšeno 12.12.2018)

  Dne 30.11.2018 navštívili prvňáčci naší školy výukové centrum „Jezírko“ v Brně. Zde se děti hravou formou dozvěděly spoustu informací o tom, jak jsou ovce pro člověka užitečné, jak se získává vlna a také jak se zpracovává. Děti si dokonce samy zkusily filcování vlny, ze které si vyrobily malé ovečky na památku.

  Mgr. Kateřina Ježková

 • Výroční zpráva o činnosti školy (vyvěšeno 31.10.2018)

  Výroční zpráva

  Byla zveřejněna výroční zpráva o činnosti základní školy a výsledky vzdělávání za školní rok 2017 / 2018.

  Vše si můžete prohlédnout zde.

 • Platný školní řád (vyvěšeno 26.10.2018)

  Školní řád

  Dne 24.10.2018 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

  1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
      a. Docházka do školy
      b. Omlouvání žáků
      c. Vnitřní režim - školní družina a klub
      d. Stravování ve školní jídelně
      e. Zacházení se školním majetkem
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Výchovná opatření
  5. Přestupy žáků
  6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

  Úplné znění řádu zde. 
  Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.

 • Projekt Korálky - pro žáky 1. stupně (aktualizováno 31.8.2018)

  Komunitní centrum Korálky ve spolupráci se ZŠ Komenského podalo projekt, jehož cílem je umožnit efektivnější sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků I. stupně základní školy prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. Formou dětského klubu bude od 3. 9. 2018 v průběhu školního roku nabízena služba, která bude doplňovat kapacitu školní družiny. Jedná se o nepravidelnou docházku po skončení vyučování, nebo před nástupem dítěte do kroužků (jiné zájmové činnosti). V době prázdnin budou příměstské tábory v prostorách KC Korálky.

  Provoz od 4. 9. 2018 po–pá 11.30–17.30 hodin, v prostorách ZŠ Komenského. 
  Kontakt: Dagmar Živníčková, tel: 604 135 582, e-mail: d.zivnickova@gmail.com

  Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

 • Multimediální učebnice (vyvěšeno 14.11.2017)

  Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnice pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnice najdete v levém menu, odkaz Elektronické učebnice.

 • Spolek rodičů a přátel školy - stanovy (vyvěšeno 12.1.2017)

  Stanovy spolku zde.

 • Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (vyvěšeno 26.10.2016)

  V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.

  Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu

  Vladimír Soukop, ředitel

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna