Úterý 17. 9. 2019

 • První den ve škole

  Slavností zahájení školní docházky 1. ročníku proběhlo v gymnastickém sále naší školy za hojné účasti rodičů, prarodičů i dalších příbuzných. Prvňáčky přivítala paní ředitelka Mgr. Věra Babicová, pozdravil je i pan starosta Michal Boudný. Básničkou všechny potěšila žákyně 9. ročníku Anna Dufková a skupina Glitter Stars rozproudila atmosféru svižným vystoupením. Třídní učitelky s asistentkami si poté odvedly své žáčky do tříd. Dětem i rodičům přejeme radostné vykročení do školních dní. Ať se vám všem daří!                                                                                                                

                         Vedení ZŠ Komenského

  Do galerie První den ve škole byly přidány fotografie.

 • Matematické soutěže (vyvěšeno 6.6.2019)

  V úterý 9. dubna 2019 se konalo okresní kolo Matematické olympiády ve Vyškově, kam postoupili úspěšní řešitelé našeho školního kola z šestého a sedmého ročníku. Olympiády se mohli zúčastnit i žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali tito žáci: Miroslav Jeřábek, Kristýna Slaninová a Alžběta Zrotalová (6. ročník), Julie Bajáková a Martina Skulínková (7. ročník). Největšího úspěchu z naší školy dosáhla v kategorii Z7 Julie Bajáková, žákyně 7. třídy, která ve velké konkurencí obsadila krásné 2. místo


  Ve středu 29. května 2019 se konalo ve Vyškově další okresní kolo  matematické soutěže – Pythagoriáda, do které se ze školního kola probojovali žáci, kteří v okrese získali následujících umístění:
  5. ročník: 4. místo Tomáš Kolofík, 8. místo Dušková Aneta
  6. ročník: 5. místo Hložek David
  7. ročník: 3. místo Bajáková Julie, 6. místo Saunders Joshua, 7. místo Skulínková Martina 


  Děkujeme všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme ke krásnému umístění.
   

  Mgr. Renáta Macharová

 • Učební pomůcky pro 1. ročník

  Co žáci dostanou ze školy

  • učebnice, sešity (písanky, procvičovací sešity do Ma), sadu papírových číslic, písmenek a slabik
  • vodové barvy, tužku trojhrannou 3x, pero Tornádo, pryž, voskovky, složku barevných papírů, plastelínu, popisovací tabulku, Zápisník školáka.                                 

  (případné změny vyhrazeny na základě cenové nabídky)

   

  Co budou žáci potřebovat

  • nůžky, trojhranné pastelky, štetce č.8 a 10, kelímek, hadřík, lepidlo, igelitový ubrus
  • desky na číslice, desky na písmena,  desky na učebnice (sešity), fólii s drukem
  • cvičební úbor a cvičební obuv s bílou podrážkou v látkovém pytlíku
  • přezůvky (NE pantofle), ručník
 • Škola v České televizi (vyvěšeno 17.5.2019)

  Škola v České televizi - výuka golfu.

  Záznam z vysílání ČT o výuce golfu v naší škole můžete zhlédnout zde:

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10103510226-sport-v-regionech/319297370030022-se-skolou-na-golf

 • Školní družina - projekt: Na kole dětem

  Do galerie Školní družina - projekt "Na kole dětem" byly přidány fotografie.

  Dne 30.4.2019 se školní družina zapojila do projektu NA KOLE DĚTEM, což je vyprávění velocipedisty p. Zimovčáka o jeho cestách po světe na vysokém kole a o důležitosti sportu pro zdraví. Výtěžek z této akce je určen onkologicky nemocným dětem a pomůže jim překonat následky tohoto onemocnění.

 • Družina má talent 26.3.2019

  Foto: Pan Sláma a syn Toník.

 • Zápis do 1. ročníku (vyvěšeno 4.3.2019)

  Zápis do 1. ročníku

  Zápis do Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, proběhne v 1. patře staré budovy školy ve středu 24. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin (vchod od kostela).

  Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2019 dovrší věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad.

  Pro posouzení školní zralosti dítěte může rodičům sloužit jako pomůcka tzv. Desatero.

  Dokumenty ke stažení:

  Organizace a kritéria pro přijetí 
  Vyhláška o spádovosti 
  Žádost o přijetí 
  Žádost o odklad 
  Plná moc pro případ zastupování 
  Desatero

  Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy

 • Pískování (vyvěšeno 27.2.2019)

      Kdo z nás „dospěláků“ by se nechtěl alespoň na chvíli vrátit do dětských let, kdy jsme si hráli na písku, přesívali jej,  dělali jsme bábovičky a stavěli hrady s příkopy.  Vždyť s pískem se dá užít tolik zábavy. Spoustu legrace si s ním užili i žáci 1. stupně naší školy.
      V týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2019 měly děti možnost vyzkoušet si výtvarnou techniku nazvanou „Pískování“ pod vedením paní Denisy Bernasové. Pomocí speciálních barevných písků a lepících šablon vyráběly nádherné obrázky, které právě díky lepidlu budou mít rozhodně delšího trvání než ty naše hrady a bábovičky z dětství.


  Mgr. Kateřina Ježková

 • Sportovní třída ve školním roce 2019/2020 (vyvěšeno 26.2.2019)

      Vážení rodiče, v následujícím textu Vás chceme seznámit se třídou s rozšířenou výukou TV. Tento projekt běží na naší škole již šestým rokem a ve školním roce 2019/2020 chceme i nadále pokračovat. Věnujte, prosím, pozornost textu "Informace pro rodiče", kde najdete podstatné informace o průběhu vzdělávání dětí ve třídě s rozšířenou výukou TV. Dále jsou přiloženy veškeré zbývající potřebné dokumenty: přihláška, zdravotní posudek, informace a kritéria talentových zkoušek a žádost o přijetí ke vzdělávaní na naší škole (pro uchazeče z jiných škol). V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Dále chystáme informační schůzku (viz web).

  Informace pro rodiče - Náplň a fungování tříd s rozšířenou výukou TV
  Kritéria pro přijetí, talentové zkoušky
  Přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2019/2020
  Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
  Žádost o přijetí při přestupu žáka

  Mgr. Martin Bauer – vedoucí komise Člověk a jeho zdraví

 • Předvánoční putování prvňáčků za ovečkami (vyvěšeno 12.12.2018)

  Dne 30.11.2018 navštívili prvňáčci naší školy výukové centrum „Jezírko“ v Brně. Zde se děti hravou formou dozvěděly spoustu informací o tom, jak jsou ovce pro člověka užitečné, jak se získává vlna a také jak se zpracovává. Děti si dokonce samy zkusily filcování vlny, ze které si vyrobily malé ovečky na památku.

  Mgr. Kateřina Ježková

 • Výroční zpráva o činnosti školy (vyvěšeno 31.10.2018)

  Výroční zpráva

  Byla zveřejněna výroční zpráva o činnosti základní školy a výsledky vzdělávání za školní rok 2017 / 2018.

  Vše si můžete prohlédnout zde.

 • Platný školní řád (vyvěšeno 26.10.2018)

  Školní řád

  Dne 24.10.2018 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:

  1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
      a. Docházka do školy
      b. Omlouvání žáků
      c. Vnitřní režim - školní družina a klub
      d. Stravování ve školní jídelně
      e. Zacházení se školním majetkem
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Výchovná opatření
  5. Přestupy žáků
  6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

  Úplné znění řádu zde. 
  Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.

 • Projekt Korálky - pro žáky 1. stupně (aktualizováno 31.8.2018)

  Komunitní centrum Korálky ve spolupráci se ZŠ Komenského podalo projekt, jehož cílem je umožnit efektivnější sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků I. stupně základní školy prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. Formou dětského klubu bude od 3. 9. 2018 v průběhu školního roku nabízena služba, která bude doplňovat kapacitu školní družiny. Jedná se o nepravidelnou docházku po skončení vyučování, nebo před nástupem dítěte do kroužků (jiné zájmové činnosti). V době prázdnin budou příměstské tábory v prostorách KC Korálky.

  Provoz od 4. 9. 2018 po–pá 11.30–17.30 hodin, v prostorách ZŠ Komenského. 
  Kontakt: Dagmar Živníčková, tel: 604 135 582, e-mail: d.zivnickova@gmail.com

  Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

 • Multimediální učebnice (vyvěšeno 14.11.2017)

  Učitelé naší školy připravili v roce 2012 multimediální učebnice pro výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny pro 1. - 6. ročník. Učebnice najdete v levém menu, odkaz Elektronické učebnice.

 • Spolek rodičů a přátel školy - stanovy (vyvěšeno 12.1.2017)

  Stanovy spolku zde.

 • Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (vyvěšeno 26.10.2016)

  V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.

  Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu

  Vladimír Soukop, ředitel

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna