Úterý 16. 7. 2019

Škola

 

Organizace školního roku 2018/2019

Prázdniny

Začátek školního roku

pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny 

pondělí 29.10.2018 a úterý 30.10.2018

Vánoční prázdniny

sobota 22.12.2018 – středa 2.1.2019
(vyučování začne ve  čtvrtek 3.1.2019)

Pololetní prázdniny

pátek 1.2.2019

Jarní prázdniny

11.2.2019 - 15.2.2019

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 18.4.2019

Hlavní prázdniny

1.7.2019 – 30.8.2019

Volný den ředitele školy

---

Vysvědčení

za 1. pololetí 

čtvrtek 31.1.2019

za 2. pololetí 

pátek 28.6.2019

Státní svátky

Den české státnosti

pátek 28.9.2018

Vznik samostatného československého státu

neděle 28.10.2018

Den boje za svobodu a demokracii

sobota 17.11.2018

Velikonoční pondělí pondělí 22.4.2019
Svátek práce středa 1.5.2019
Den vítězství středa 8.5.2019


 

Termíny třídních schůzek a pedagogické rady

Schůzky s rodiči se konají vždy pro 1. stupeň od 15.00h do 17.00h a pro 2. stupeň od 15.15 do 17.15h. Mimořádné schůzky je možno svolat se souhlasem vedení školy, vyžaduje- li to situace.

Pedagogické rady
pondělí
3.9.2018, 26.11.2018, 28.1.2019, 15.4.2019, 24.6.2019

Třídní schůzky pro 1. a 2. stupeň
úterý
13.11.2018, 8.1.2019, 9.4.2019, 4.6.2019

 

Zvonění ve škole

0. hodina - 7.05 - 7.50
1. hodina - 8.00 - 8.45
2. hodina - 8.55 - 9.40
3. hodina - 10.00 - 10.45
4. hodina - 10.55 - 11.40
5. hodina - 11.50 - 12.35
6. hodina - 12.45 - 13.30
7. hodina - 13.35 - 14.20
8. hodina - 14.30 - 15.15
 

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně nebo telefonicky v ředitelně školy, bezprostředně po návratu žáka do školy ještě písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce.

Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).

...

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna